Press "Enter" to skip to content

Про конкурс журналістських робіт на тему ВДЕ (відновлюваних джерел енергії)

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс журналістських робіт на тему ВДЕ (відновлюваних джерел енергії)

І. Загальні положення

Конкурс журналістських робіт на тему ВДЕ (відновлюваних джерел енергії (далі – Конкурс)  проводиться в рамках реалізації проєкту ВОГО «Вінницький пресклуб» «Освіта з питань відновлювальних джерел енергії для регіональних журналістів» за підтримки Проєкту енергетичної безпеки (USAID)

Мета Конкурсу

Підвищити обізнаність населення Одеської області в енергетичному секторі, зокрема, щодо розвитку в Україні ВДЕ,  а також інформування громад про кращі практики, ініціативи та перспективи розвитку цієї галузі в країні та регіоні зокрема черезматеріали, розміщені у друкованих та електронних засобах масової інформації (далі – ЗМІ).

Завдання Конкурсу

  • Збільшення кількості та якості інформаційних матеріалів у ЗМІ щодо розвитку ВДЕ та підвищення інтересу представників ЗМІ до висвітлення цієї теми.
  • Поширення позитивного досвіду впровадження ВДЕ, а також кращих практик розвитку відновлюваних джерел.
  • Привернення уваги населення області й зацікавлених сторін до широкого спектру аспектів перспектив розвитку ВДЕ.

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Тематика Конкурсу

  На Конкурс приймаються роботи (далі – конкурсні роботи) з тематики щодо розвитку ВДЕ, які висвітлюють різні аспекти цього процесу,  в тому числі:

  • мету, цілі та завдання розвитку «зеленої енергетики», національний та зарубіжний досвід з цього питання;
  • процес розвитку ВДЕ в Україні та регіонах;
  • кращі практики розвитку ВДЕ, їхню відповідність європейським стандартам і світовим тенденціям.

 Вимоги до конкурсних робіт

               Подані конкурсні роботи повинні відповідати наступним основним вимогам та критеріям:

  • фахово висвітлювати тематику, коректно застосовуючи необхідну термінологію;
  • містити актуальну інформацію, яка сприятиме розумінню суті розвитку ВДЕ, висвітлюватиме кращі практики ВДЕ (здобутки, проекти, програми, корисні ініціативи тощо);
  • автори конкурсних робіт мають дотримуватись етичних норм та стандартів журналістики (баланс думок і точок зору, об’єктивність, достовірність (посилання на джерела), відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота представлення фактів та інформації з проблеми тощо);
  • інформація у конкурсних роботах має бути викладена оригінально, креативною, з авторським підходом, враховуючи цільову аудиторію.

 Учасники Конкурсу і номінації

          Учасниками Конкурсу є автори конкурсних робіт, розміщених у друкованих та електронних ЗМІ усіх типів (теле- та радіокомпанії, друковані та онлайн-медіа) та форм власності (приватної, комунальної), а також журналісти-фрілансери, матеріали яких були опубліковані або транслювалися на онлайн платформах, інтернет ЗМІ.

         Конкурс проводиться та його переможці визначаються в 3-х номінаціях:  І, ІІ, ІІІ місця і нагороджуються цінними подарунками.

 Терміни проведення Конкурсу

               Дата початку Конкурсу – 20 травня 2021 року.Конкурсні роботи приймаються до 10 липня 2021 року.

               Конкурсні роботи мають бути опублікованими вперше в регіональних ЗМІ у період з 20травня2021 по 10 липня  поточного року.

               З 10липня до 14 липня поточного року конкурсні заявки (у вигляді заповненої гугл-форми) розглядаються Конкурсною радою, яка проводить їхнє оцінювання та визначає переможців.

 Умови участі у Конкурсі

 Для участі в Конкурсі необхідно до 10 липня2021 року:

— надіслати свої конкурсні роботи на адресу vinpclub@gmail.com у вигляді посилання на цю роботу, яка попередньо завантажується автором на файлообмінні хмарні сервіси, або до мереж YouTube, Vimeo, SoundCloud та має знаходитися там у вільному доступі до моменту оголошення переможців Конкурсу;

— заповнити  коротку аплікаційну форму за посиланнямhttps://docs.google.com/forms/d/1CItCfqcI6JWN88sYmLBEdXgC3cN-Rmyz4_bgg3Oj90g/edit — прізвище, ім’я, по-батькові журналіста, назва ЗМІ, дата оприлюднення матеріалу, контактний телефон (з кодом) та e-mail.

Процедура оцінювання конкурсних робіт

Оцінювання конкурсних робіт та визначення переможців проводиться Конкурсною радою, до складу якої входять фахові  експерти  у сфері медіа та енергетики.

Рішення Конкурсної ради приймається на засіданні відкритим голосуванням простою  більшістю голосів. У разі однакової кількості  голосів – голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Конкурсної ради оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засідання члени Конкурсної ради.

Порядок нагородження переможців конкурсу

Церемонія нагородження переможців Конкурсувідбудеться на пізніше 1 серпня 2021.