Press "Enter" to skip to content

Інформаційні матеріали прес-конференції «Вирішити проблему сміття в Чорному морі – найзагрозливішу проблему Світового океану: виклики та наслідки для України»

23 листопада в прес-центрі «Paritet» відбулась прес-конференція «Вирішити проблему сміття в Чорному морі – найзагрозливішу проблему Світового океану: виклики та наслідки для України»

Спікери:
Олег Рубель (Oleg Rubel) — доктор економічних наук, голова Міжнародної Асоціації Чорноморських ГО, УкрНЦЕМ, 
Олег Деркач – директор Тілігульского регіонального ландшафтного парку, 
Анастасия Снигирева – старший науковий співробітник, Інститут морської біології НАН України, 
Юлія Котельникова – експерт Проекту, науковий співробітник Укр НЦЕМ.

Відеозвіт прес-конференції:
https://youtu.be/BjCAZzLQz_E

Презентації:
Презентация2 презентація
Презентация2

Прес-реліз 
Чорноморська Спільна Операційна програма «Чорноморський басейн 2014-2020» 
Інформаційні технології для підтримки регіональної співпраці щодо моніторингу навколишнього середовища у Чорноморському басейні 
Вирішити проблему сміття в Чорному морі –найзагрозливішу проблему Світового океану – виклики та наслідки для України

Міжнародна асоціація Чорноморських ГО та Партнери розпочали новий масштабний проект, який представить дані моніторингу забруднення морським сміттям у формі інтерактивного інструменту ГІС
23 листопада 2018

Нещодавно Міжнародна асоціація Чорноморських ГО у співпраці з Українським науковим центром екології моря (УкрНЦЕМ), інститутами та організаціями громадського суспільства з чотирьох країн чорноморського регіону приступила до здійснення проекту «Покращення онлайн доступу громадськості до даних моніторингу стану навколишнього природного середовища та інформаційних інструментів  для підтримки співпраці в  Чорноморському басейні щодо скорочення забруднення морським сміттям», що фінансується Спільною операційною програмою Чорноморського басейну на 2014-2020 роки. 

Проект спрямований на покращення співпраці в галузі моніторингу навколишнього природного середовища, яка є однією з основних пріоритетів програми, а також сприяння екологічній координації та співпраці щодо скорочення морських відходів у басейні Чорного моря. Тривалість його 30 місяців і загальна вартість близько 770 тисяч євро. 

Проект буде працювати над посиленням транскордонного співробітництва, обміну інформацією та використанням інформаційних технологій для покращення можливостей партнерських неурядових організацій, вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів з п’яти країн використовувати інноваційні та наукові методи, пов’язані з даними і моніторингом моря. 

Проект стосується деяких конкретних аспектів територіальних викликів для Чорноморського басейну, пов’язаних з морським середовищем: транскордонне забруднення морським сміттям та його скорочення. Його метою є покращення доступу громадськості до наявних та взаємосумісних засобів передачі даних з моніторингу навколишнього середовища, а також інструментів для аналізу політики адаптації управління, підтримки інноваційної неформальної освіти та розбудови спроможності щодо застосування спільних заходів стосовно скорочення морського сміття в регіоні.

Для досягнення цих результатів, проект реалізує три групи заходів: інформаційний огляд та інтеграція, розробка інструменту, що базується на ІТ, інтерактивна карта з даними гео-інформаційних систем (ГІС) для моніторингу морського сміття й нарощування потенціалу зацікавленості серед молоді та інших груп в регіоні — адміністрацій, бізнесу, широкої громадськості. 

Центральне місце проекту займає інтерактивна карта Чорного моря, ГІС інструмент із безкоштовним онлайн доступом до Інтернету та інтерактивним компонентам з декількома публічними функціями, включаючи надання інформаційної підтримки, підтримки процесу прийняття рішень та впровадження інноваційних форм неформальної освіти та підготовки для представників державних адміністрацій, національних та регіональних установ, ділових асоціацій, галузевих експертів, науковців, студентів, неурядових організацій, волонтерів, прибережних громад та регіональної громадськості. 

Інструмент, інтерактивна веб-основа інтернет-портал буде підтримувати геопросторові дані Чорноморського регіону, в тому числі цифрові карти морських умов навколишнього середовища, геофізичні карти прибережних, екологічних і абіотичних параметрів регіону в цілому, карти охоронюваних територій і прогнозів майбутніх кліматичних змін. Він також буде підтримувати карти морських відходів. 

Проект також включає вивчення даних та інформації країн-партнерів для інтеграції в інтерактивний інструмент і відповідні дані. Вони утворюють основу для підтримки інструментів — платформи для інформації та підтримки прийняття рішень щодо морських відходів з даними про документи стосовно регіональної політики, зацікавлених сторін та належну практику, які будуть використовуватися адміністраціями, науковцями, підприємствами, навчальними закладами та групами зацікавлених сторін. Інші компоненти включають в себе громадську науку і електронні навчальні курси та моніторинг пляжів для молоді, студентів, неурядових організацій, волонтерів, учителів і місцевих громад. 

Ще три продукти розвитку потенціалу і досвіду, пов’язані з дослідженнями та інтерактивними інструментами: курс електронного навчання молоді з акцентом на громадську науку і моніторинг пляжів на наявність відходів; регіональний тренінг зацікавлених сторін по використанню інструментів прийняття рішень з питань морського сміття і підготовка довідника з політики та передового досвіду для підтримки регіональної політики і діяльності на місцях та скорочення кількості відходів у галузі морських перевезень. Вони передбачають, що у проекті буде близько 620 прямих та понад 30 000 непрямих бенефіціарів, кількість яких становитиме близько 600 000 кінцевих бенефіціарів.  

Контактна інформація: Олег Рубель, координатор проекту в Україні, 
тел. +38 067 4894265, rubeloleg@gmail.com. 

****** 
Дана публікація здійснена за підтримкою Європейського Союзу. 
Зміст публікації підпадає під відповідальність Міжнародної асоціації Чорноморських ГО

 

Читати ще в ВідбулосяБільше в Відбулося »